03.09

שרת הגישה המרכזי יסגר בסוף חודש ספטמבר, גיבוי תוכן מממשק התוכנה לא יתאפשר לאחר מכן


06.07

שרתי הממסר למשלוח הודעות יפסיקו את פעילותם בסוף חודש יולי


13.06

אני מודיעים בזאת על סיום פעילותו של פרוייקט
TextMe
פרטים נוספים אודות הסיבות לסגירת השירות תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק שלנו.